.
.
Rejestracja

Apavu veikalu Gabi lojalitātes programmas noteikumi

Spēkā no 2017. gada 1. jūnija

1. Noteikumos lietotie jēdzieni

1.1. Gabi – SIA “Artima”, reģ. Nr. 40003717772.

1.2. Programma – SIA “Artima” īstenotā lojalitātes programma.

1.3. Klienta karte – apavu veikala Gabi izdota karte ar unikālu numuru un nosaukumu “Gabi bonusu karte”. Tā nodrošina dalību lojalitātes programmā. Programmas dalībnieks Klienta kartes kontā var uzkrāt bonusus par pirkumiem vai dāvanu bonusus, kurus pēc tam izmanto daļējai pirkuma apmaksai.

1.4. Gabi bonusa kartes eiro bonusi – atlaide, kas tiek uzkrāta kā Gabi eiro bonusi kartes kontā.

1.5. Programmas dalībnieks – Gabi klients, kuram Gabi ir nodevis lietošanā Klienta karti.

1.6. Klientu serviss – Gabi informācijas dienests. Darba laiks: darba dienās no 9:00 līdz 18:00. Bezmaksas informatīvais tālrunis: 28448373. E-pasts: artima@artima.lv

1.7. Noteikumos neatrunātie jēdzieni tiek izmantoti saskaņā ar attiecīgo normatīvo aktu regulējumu.

2. Vispārējie noteikumi

2.1. Programma un šie noteikumi stājas spēkā 2017.gada 1.jūnijā visos veikalos Gabi, kas atrodas Latvijas Republikas teritorijā.

2.2. Gabi patur tiesības veikt izmaiņas Programmas noteikumos un/vai atcelt Programmu. Par jebkurām izmaiņām vai Programmas atcelšanu Gabi informē, izvietojot informāciju Gabi veikalos ne vēlāk kā 10 (desmit) dienas iepriekš.

3. Klienta kartes izsniegšanas un lietošanas noteikumi

3.1. Par Programmas dalībnieku var kļūt un visas Programmas piedāvātās priekšrocības izmantot var jebkura persona, kas ir saņēmusi lietošanā Klienta karti un reģistrējusi to jebkurā mūsu tīkla veikalā vai internetvietnē www.gabi.lv.

3.2. Ar nereģistrētu Klienta karti Programmas dalībnieks var tikai uzkrāt eiro bonusus 1% apmērā no pirkumu summas, bet nevar saņemt citas Programmas piedāvātās priekšrocības.

3.3. Ikviens var bez maksas saņemt lietošanā Klienta karti jebkurā no veikaliem Gabi. Pēc Klienta kartes saņemšanas tā ir jāaktivizē caur mobilo telefonu vai e-pastu (ja Programmas dalībnieks nevar aizpildīt kādu no obligāti prasītajiem laukiem, lai veiksmīgi pabeigtu aktivizēšanas procesu, Programmas dalībniekam jāsazinās ar Klientu servisu).

3.4. Klienta kartei var pieteikties tikai fiziskas personas. Juridiskām personām Klienta karte netiek izsniegta.

3.5. Uz vienas personas vārda var tikt reģistrēta 1 (viena) Klienta karte. Klienta karte ir personīga, un to var izmantot tikai tā persona, uz kuras vārda Klienta karte ir reģistrēta.

3.6. Programmas dalībniekam ir pienākums saudzīgi lietot un uzglabāt Klienta karti, tai skaitā pasargāt to no augstas temperatūras un mehāniskiem bojājumiem.

4. Gabi eiro bonusu uzkrāšanas un norēķināšanās noteikumi

4.1. Programmas dalībnieks, veicot pirkumus Gabi veikalos vai www.gabi.lv un norēķināšanās brīdī iesniedzot kasierim Klienta karti, saņem atlaidi, kas tiek uzkrāta kā Gabi eiro bonusi – 2% (divu) procentu apmērā no pirkumu summas. Uzkrāto eiro bonusu daudzumu Programmas dalībnieks var pārbaudīt pirkuma čekā vai www.gabi.lv.

4.2. Viena eiro bonusa vērtība tiek pielīdzināta 1,00 EUR (vienam eiro).

4.3. Klienta karti var izmantot kā maksājuma līdzekli Gabi veikalos un www.gabi.lv. Programmas dalībnieks ar uzkrātiem eiro bonusiem var norēķināties, apmaksājot līdz 20% no pirkuma summas, informējot par to Gabi veikala kasieri pirms samaksas veikšanas.

4.4. Klienta kartē uzkrātie Eiro bonusi par pirkumiem ir derīgi 366 dienas no to uzskaitīšanas kartes kontā. Eiro bonusi ar īsāku derīguma termiņu (piemēram, dzimšanas dienas bonusi, akciju dāvanu bonusi) norēķināšanās brīdī tiek izmantoti vispirms.

4.5. Klienta kartē uzkrātie bonusi nesummējas ar dāvanu un atlaižu kuponiem. Akciju laikā uz atsevišķām preču grupām bonusus par pirkumu varēs tikai ieskaitīt Bonuskartes kontā, bet nevarēs izmantot, daļēji apmaksājot pirkumu.

5. Klienta kartes nozaudēšana vai sabojāšana

5.1. Klienta kartes nozaudēšanas gadījumā Programmas dalībnieka pienākums ir nekavējoties par to paziņot Klientu servisam.

5.2. Pēc paziņojuma saņemšanas, nozaudētā Klienta karte tiks bloķēta paziņojuma saņemšanas dienā, ja paziņojums ir saņemts darba dienā līdz 18:00. Ja paziņojums saņemts darba dienā pēc 18:00 vai brīvdienā, Klienta karte tiks bloķēta nākamajā darba dienā.

5.3. Klienta kartes nozaudēšanas gadījumā un gadījumos, kad Klienta karte ir nolietojusies, taču tā ir lietota saudzīgi un netiek konstatēti ārēji redzami bojājumi, Klienta kartes apmaiņa ir par brīvu.

5.4. Ja Programmas dalībnieks kartes nozaudēšanas gadījumā savlaicīgi nav par to informējis Gabi, tad Gabi neuzņemas atbildību par Bonusa kartes naudas uzkrājuma izmantošanu līdz brīdim, kad no Programmas dalībnieka ir saņemta informācija par Klienta kartes nozaudēšanu.

6. Programmas priekšrocības

6.1. Dalība Programmā tās dalībniekam nodrošina šādas priekšrocības:

6.1.1. Pēc pirmā pirkuma veikšanas savas Bonuskartes kontā saņemsiet 5 eiro iepazīšanās bonusus, kurus varēsiet izmantot pie nākamā pirkuma.

6.1.2. Programmas dalībnieki saņem īpašus dāvanu bonusus dzimšanas dienā un speciālajās akciju dienās.

6.1.3. Katru reizi iepērkoties Gabi veikalos un iesniedzot kasierim Klienta karti, Programmas dalībnieks saņem atlaidi 2% apmērā no pirkuma summas, kas tiek uzkrāta Gabi bonusu kartē kā eiro bonusi;

6.1.4. Ar uzkrātajiem Gabi bonusu kartes eiro bonusiem programmas dalībnieks var norēķināties Gabi veikalos vai www.gabi.lv, apmaksājot līdz 20% no pirkuma summas;

6.2. Programmas dalībnieks var izmantot citas Programmas priekšrocības, par kurām Gabi informē Gabi veikalos, Gabi mārketinga materiālos, reklāmās un paziņojumos, kā arī Programmas dalībnieka izvēlētajos kanālos.

6.3. Ja Programmas dalībnieks konstatē, ka nevar izmantot kādu no Programmas priekšrocībām, viņam jāsazinās ar Klientu servisu.

7. Nobeiguma noteikumi

7.1. Ja reģistrācijas procesā norādīto informāciju (Programmas dalībnieka vārds, dzimšanas datums, mobilā telefona numurs vai e-pasts) Programmas dalībnieks vēlas nomainīt, par to nepieciešams paziņot Klientu servisam.

7.2. Dalība Programmā var tikt pārtraukta pēc Programmas dalībnieka un/vai Gabi iniciatīvas:

7.2.1. pēc Programmas dalībnieka iniciatīvas, iesniedzot atteikumu sniegto personas datu apstrādei (nosūtot attiecīgu iesniegumu uz adresi Artilērijas iela 24-15, Rīgā, vai uz e-pastu artima@artima.lv), vai zvanot Klientu servisam;

7.2.2. pēc Gabi iniciatīvas, izvietojot informāciju par to Gabi veikalos ne vēlāk kā 10 (desmit) dienas iepriekš.

7.3. Pēc Programmas pārtraukšanas Klienta kartes automātiski tiek bloķētas un Programmas dalībnieku sniegtie personas dati no datu bāzes tiek dzēsti. Nobloķētā Klienta karte ir jānodod iznīcināšanai jebkurā Gabi veikalā Latvijas Republikas teritorijā vai jāiznīcina pašam.

7.4. Ar personu datu apstrādes noteikumiem iespējams iepazīties www.gabi.lv/privatums.